TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 9 CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

HIỆU PHÓ BÁN TRÚ

PHẠM THỊ NHƯ HUỲNH
PHẠM THỊ NHƯ HUỲNH

Ngày sinh: 6/6/1987

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu phó bán trú

Điện thoại cơ quan: 08.38444950

Điện thoại riêng: 0909937760

Email liên lạc: huynhpham6687@gmail.com

BÍ THƯ CHI BỘ- HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thiên Hà
Nguyễn Thị Thiên Hà

Ngày sinh: 7/5/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 028.38444950

Điện thoại riêng: 0902558003

Email liên lạc: thienhanguyen1983@gmail.com

HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

Lê Thị Tuyết
Lê Thị Tuyết

Ngày sinh: 14/4/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu phó chuyên môn

Điện thoại cơ quan: 028.38444950

Điện thoại riêng: 0971078254

Email liên lạc: tuyetsonca969@gmail.com